ENERJİ HAK-SEN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

ENERJİ,SANAYİ VE MADENCİLİK ÇALIŞANLARI HAK SENDİKASI (ENERJİ HAK-SEN)
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

Sendikamızın Olağanüstü Genel Kurulu 14-15 Eylül 2018 tarihlerinde saat 13:00 de aşağıdaki gündemle Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:40/2 Maltepe/Ankara adresinde yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, aynı gündemle belirtilen yer ve saatte 21-22 Eylül 2018 tarihinde yapılacaktır.

1.Gün
1-Açılış
2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
3-Divan Kurulu Seçimi
4-Tüzük Değişikliği

2.Gün
5- Konfederasyon delege Seçimi
6-Dilek ve temenniler

Bu duyuruya ait görsel bulunmamaktadır

Bu duyuruya ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312)2290325-053549 - Faks : (0312)2290326